Najnowsza wiadomość:

Rolling Stones Wien!

więcej informacji
Zapytanie
Rezerwacja z gwarancją najkorzystniejszej ceny:

Czy jest to jedynie zapytanie?:

Kontakt

Siebensterngasse 43
Neubaugasse 46
A-1070 Wien/Wiedeń
Austria

Tel: +43-1-523 33 55
Fax: +43-1-523 33 55-5
office@hotelkugel.at

Lokalizacja i parkowanie
Formularz kontaktowy

Ochrona danych

Przywiązujemy wielką wagę do ochrony danych osobowych. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zabezpieczeniu danych.

Wykluczenie odpowiedzialności

Mimo starannej kontroli zawartości strony nie przejmujemy odpowiedzialności za treść linków odsyłających do stron zewnętrznych. Za treść zalinkowanych stron odpowiadają wyłącznie ich właściciele, Dokładamy starań, aby oferta internetowa hotelu Kugel była zawsze aktualna, prawidłowa i kompletna, lecz nie możemy całkowicie wykluczyć błędów. Hotel Kugel nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność treści publikowanych w serwisie, chyba że błąd popełniono umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

Zastrzeżenie to dotyczy ewentualnych szkód materialnych lub niematerialnych wyrządzonych osobom trzecim wskutek wykorzystania oferty zamieszczonej w niniejszym serwisie. 

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługowego programu analitycznego firmy Google Inc. (zwanej dalej Google). Google Analytics posługuje się tzw. „cookies”, czyli plikami zawierającymi teksty, które zapisywane są na komputerze użytkownika. Pliki te umożliwiają analizę sposobu użytkowania naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje o sposobie użytkowania tej strony internetowej wraz z adresem IP, uzyskiwane przez cookies, przekazywane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu użytkowania naszej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących wykorzystania strony przeznaczonych dla jej właściciela oraz do świadczenia innych usług związanych z tą stroną internetową i korzystaniem z Internetu. W określonych wypadkach Google może przekazać te informacje osobom trzecim, a mianowicie jeżeli jest to nakazane ustawą lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają uzyskane dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie skojarzy uzyskanego adresu IP użytkownika z innymi danymi, będącymi w jego posiadaniu.

Instalację cookies można uniemożliwić, wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednakże uwagę, że takim wypadku użytkownik nie zawsze będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Użytkując niniejszą stronę internetową użytkownik oświadcza, że zgadza się na przetwarzanie swoich danych, uzyskanych przez Google w sposób opisany powyżej w powyżej podanego celu.

Cookies

Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookies, aby uzyskać informacje o frekwencji użytkowania i liczbie użytowników naszego serwisu. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, aby jego komputer był identyfikowany przez naszą stronę, winien on nastawić swoją przeglądarkę w taki sposób, żeby pliki cookie były usuwane z pamięci komputera, blokowane, lub też żeby komputer ostrzegał przed zapisaniem takiego pliku. Pliki cookie w żadnym wypadku jednak nie zapisują danych osobowych użytkowników naszego serwisu. 

Social Plugins

Na naszej stronie internetowej korzystamy z tzw. plugin sieci społecznościowych. Przy odwiedzaniu strony naszego serwisu internetowego zawierającej plugin, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem właściwej sieci społecznościowej. Treść plugin przekazywana jest przez daną sieć społecznościową bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a przez przeglądarkę przyporządkowana do serwisu. O dokładnym zakresie danych pobieranych i przetwarzanych przez poszczególne sieci społecznościowe informują ogólne warunki publikowania i użytkowania odpowiedniej platformy internetowej oraz obowiązujące na niej zasady ochrony danych.